Este fi de semana tindria lloc la processó de Sant Vicent Ferrer en Lliria, aci vos deixem el mensage d'Antonio Castellano President de la Confraria de Lliria