Concurso de carteles 2023

Carteles, no premiados, presentados al concurso.

Ya està tot preparat en el Saló d'actes de la Delegació de l'O.N.C.E. per a que esta vesprada a les 15'30 hores done començament el Concurs de Milacres, després de tres anys.

IMG 20220420 WA0007