Concurso de carteles 2023

Carteles, no premiados, presentados al concurso.

clavariesa2024Celebrada Junta General en la nit de ahir, ha segut triada Clavariesa Major de 2024 de nostra Associació de l'Altar del Tossal, Marisa Sempere Martínez.

Desigem a la nova Clavariesa Major que fruïxca d'un any maravellós en companyia de l'Image del Sant, i que siga l'inici d'una nova etapa de la seua vida plena d'alegria i salut junt a tota la seua família.

Familia de forts arrels vicentins del Tossal que gojaràn plenament de l'estància del Sant en sa casa.

Que Sant Vicent Ferrer els beneïxca tots ells.