El passat dissabte 10 de març la nostra Associació va celebrar el tradicional acte del canvi d'hàbits de l'image principal en el domicili de la Clavariesa Major.tossal vestida2018

A l'acte varen assistir, ademés de la Junta de Govern i la d'Honor, dames del nostre Altar aixina com invitats personals de la Clavariesa i Clavarieses i Clavaris d'atres associacions Vicentines, també nos va concedir l'honor d'acompanyar-nos l'Honorable Clavariesa de les festes de 2018 Na Mª Jesús Moll i Navarro.

Despuix de l'acte protocolari, gojarem d'una grata velada amenisada per la Tuna.

tossal vestida20180