PROGRAMA D’ACTES EN HONOR DE SANT VICENT FERRER

Dilluns, 29 d’abril. Festivitat de Sant Vicent Ferrer.

11.30 hores - Concentració en Pl. Milacre del Mocadoret, on se repartirà a les Clavaries i Valencianes (sense banda) el ram de flors dirigint-nos a la Pl. de l’Ajuntament per a l’Ofrena en la Casa Natalícia.

18.30 hores – Processó. Concentració en la Catedral, bancs de l’entrada per la Porta de l’Almoina, (Protocol. Caballers: Jaqué, trage oscur o trage regional. Senyores: Clavariesa o Valenciana, sense banda).

Dimarts, 30 d’abril, en la Llar, Danses nº 2.

17.30 a 19.30 hores - Preparació de berenars per les clavarieses.

21.30 hores – Sopar de pa i porta.

23.00 horas - Salut al Sant Vicent de l’Altar del Mercat, encontre de les Images.

Dijous, 2 de maig, en la Llar, Danses nº 2.

10.00 hores - Montage de l’Altar en la Pl. del Milacre del Mocadoret.

17:30 a 19.30 hores – Repartiment de tortades i llibrets als abonats.

Recollida de productes no peridors per a “El Vol del Mocador”.

21.00 hores – Sopar de pa i porta.

22.00 hores –  XVIII Campeonat de Dominó “Chimo Casal”.

Divendres, 3 de maig, en la Llar, Danses nº 2.

10.00 hores  - Continuació del montage de l’Altar en la Pl. del Milacre del Mocadoret, si fa falta.

17.30 a 19.30 hores - Repartiment de tortades i llibrets als abonats.

Recollida de productes no peridors per a “El Vol del Mocador”.

Dissabte, 4 de maig.

10.00 hores – Almorzar Vicentí en la Llar.

12.00 hores - Gran Tabalà de dolçaines i tabals pels carrers del barri. Parada especial en el carrer Manyans 5, on es troba el retaule ceràmic de San Roc.

17.00 hores - Recollida del domicili de la Clavariesa 2019, Dª Mª TERESA IVARS SOLANO, de la Beneïda Image del Sant. Entrega en el Llar del Sant Chiquet per la clavariesa infantil LUCÍA MARTÍNEZ LARA.

18.00 hores – Trasllat en passacarrer de les Beneïdes Images de Sant Vicent i del Sant Chiquet, sobre andes, des de la nostra Llar a la Real Parróquia de Sant Martí Bisbe i Sant Antoni Abat, on seran rebudes pel nostre Consiliari Rvt. En Mariano Trenco Albiach, pàrroc de Sant Martí Bisbe.

20.00 hores – Representació del Milacre “La Vanitat castigada”, original de N’Eduardo Escalante (1855), a càrrec dels chiquets del quadro artístic del nostre Altar. Direcció: María García i Cozas.

23.00 horas – XXXIII Dansà Popular des de la Pl. Lope de Vega a la balconada de la Parròquia dels Sants Joans en la Pl. del Mercat. A l’acabar se repartirà als assistents orchata i fartons.

Dumenge, 5 de maig.

12.00 hores - Misa Major en la Real Parròquia de Sant Martí Bisbe i Sant Antoni Abat, oficiada pels Reverents En Mariano Trenco Albiach, retor de Sant Martí i consiliari de l’Altar i, En Ramón Martín Noguera, retor de Sant Joan de Ribera, molt vinculat a nostre Altar des de jove; acompanyament musical del Cor Artístic Musical de Bètera.

13.00 hores - Passacarrer en la banda de música pels carrers del barri, concloent en una mascletà terrestre en la Pl. del Milacre del Mocadoret.

14.30 hores - Dinar de Germanor en el Restaurant Agricultura, c/ Comèdies, 12 (tíquets 35 €).

18.30 hores – Repartiment de ciris als abonats, porta lateral de Sant Martí Bisbe (Adoració Perpetua).

19.30 hores  - Tradicional Processó pels carrers del barri.

21.00 hores  - En acabant de cantar l’Himne Regional, Pujada a l’Altar de la Beneïda Image del Sant als compassos de l’Himne Nacional, finalisant l’acte en una extraordinària traca i ramellets de colors, a càrrec de la Pirotècnia “El TRACA”.

22.00 hores – En la Llar se realisarà l’entrega, en depòsit, de la Beneïda Image del Sant Chiquet al Clavari Jovenil 2020, Nacho Hueso Moll.

Dilluns, 6 de maig, en la plaça del Milacre del Mocadoret.

17.30 a 19.30 hores – Repartiment de berenars als associats al peu de l’Altar. Els chiquets podràn fruir dels castells unflables instalats en la pròpia plaça.

20.30 hores - Representació del Milacre “La Vanitat castigada”, original de N’Eduardo Escalante (1855), a càrrec dels chiquets del quadro artístic de l’Altar.

21.30 hores - Al finalisar Sopar de Germanor, en la mateixa plaça, per a tots els assistents.

Dimarts, 7 de maig

20.00 hores - Misa de Difunts de l’Associació en la Real Parròquia de Sant Martí Bisbe i Sant Antoni Abat. Al finalisar es cantaran els Gojos al sant enfront a la Image de Sant Vicent, “el Carboner”.

21.00 hores – Sopar de Germanor en la Llar.

22.30 hores - Velada artística de playbacks i balls regionals, a càrrec de l’Associació Cultural de la Falla de la Corregeria-Bany dels Pavessos, en la Pl, del Milacre del Mocadoret

23.30 hores – En acabar el cant de l’Himne Regional es farà la Baixada de l’Altar de la Image del Sant als acorts de l’Himne Nacional i dispar d’una traca de lux, portant-lo a continuació, en processó pels carrers del barri, fins la Llar, Danses nº 2, on se realisarà l’entrega, en depòsit, de la Beneïda Image del Sant a la Clavariesa Major 2020, Na Carmen Tello Prades.

Los actos y horarios pueden sufrir variaciones por decisión de la Asociación organizadora.