Programa de Festes

DIES 23, 24, 25 i 26 D’ABRIL

Repartiment de la clàssica bescuitada als associats en general.

DIA 23 D’ABRIL (DIMARTS)

A les tres i mija de la vesprada, primer dia de Concurs de Milacres que organissen la centenària entitat Lo Rat Penat juntament en la Junta Central Vicentina. L’orde d’actuació serà el següent: Altar del Mercat - Altar de Meliana - Altar del Mocadoret - Altar de Almàssera. Est any tindrà lloc de nou en la Delegació Territorial de la “ONCE” de Valéncia, Gran Via Ramón i Cajal, 13.

A les huit de la vesprada trasllat en vehicul especial de l’Image del Sant des del domicili del Clavari Major En Luís Antonio Tena i Orduña al Convent de Predicadors de Sant Doménec en la Plaça de Tetuán.

El recorregut serà el següent: Carrer de Jesús – Carrer Beat Nicolau Factor – Carrer de Conca – Carrer de Guillém de Castro – Carrer de Blanqueries – Carrer del Comte de Trénor – Carrer Pintor López – Pl. del Temple – Pl. de Tetuán.

DIA 24 D’ABRIL (DIMECRES)

Des de les tres i mija de la vesprada, segon dia de Concurs de Milacres. L’orde d’actuació serà el següent: Altar del Tossal - Altar de Chirivella - Altar del Carme - Confraria de La Canyada - Altar del Pilar.

A les sèt de la vesprada, missa en el Convent de Predicadors de Sant Doménec en la Plaça de Tetuán i en acabant trasllat de l’Image del Sant en processó al Convent de la Puritat on permaneixerà l’Image fins a l’endemà, pel següent trayecte: Plaça de Tetuán, carrer del Comte de Montornés, Plaça de Sant Vicent Ferrer, Carrer Trinquet de Cavallers, Carrer del Palau, Plaça de l’Arquebisbe, Plaça de l’Almoina, Plaça Décimo Junio Bruto, Plaça de l’Escolania de la Mare de Deu dels Desamparats, Plaça de la Mare de Deu, Carrer del Convent de la Puritat.

DIA 25 D’ABRIL (DIJOUS)

Des de les tres i mija de la vesprada, últim dia del Concurs de Milacres. L’orde d’actuació serà el següent: Altar del Mercado de Colón - Altar de Ribarroja - Altar de la Pila - Altar del Carrer de la Mar - Altar de Russafa.

A les huit i mija de la vesprada, trasllat de l’Image del Sant des del Convent de la Puritat a la Real Basílica de Nostra Senyora la Mare de Deu dels Desamparats, a on es cantarà la Salve en honor de la Mare de Deu, i permaneixerà l’Image fins a l’endemà.

DIA 26 D’ABRIL (DIVENDRES)

A les sèt i mija de la vesprada, missa en la Real Basílica de Nostra Senyora la Mare de Deu dels Desamparats, al finalissar i dins de la Basílica Cantà d'Albades a la Mare de Deu. Seguidament s’iniciarà el trasllat de l’Image del Sant a la Parròquia de Sant Nicolau Bisbe, pel següent trayecte: Plaça de la Mare de Deu, Carrer del Convent de la Puritat, Plaça de Manises, carrers de Cavallers, Àlvarez, plaça del Correu Vell, plaça de Sant Nicolau, a l’Iglésia, a on farà la seua entrada triumfal, en dispar de traques i focs d’artifici, volteig de campanes i als acorts de l’Himne Nacional.

A continuació es celebrarà en la Parròquia l’acte de benedicció pel nostre Consiliari i imposició pel senyor President de les medalles als nous Socis-Clavaris i Dames de l’eixercici, concloent cantant els Gojos al Sant.

Al finalisar l’acte acodirem a l’Altar situat en la Plaça del Tossal on tindrà lloc una típica Cantà d’Albades a càrrec del "Cant d'estil, Grup La Senyera", director Manuel Mercader i García. En acabant l’acte sopar de germanor.

DIA 27 D’ABRIL (DISSABTE)

A l’una i mija de la vesprada Dinar de Germanor en els Salons de l’Ateneu Mercantil de Valéncia, previ abonament del corresponent tique.

A les cinc i mija de la vesprada tindrà lloc l’Acte d’Entrega dels Premis del Concurs de Milacres en la Plaça de la Mare de Deu on es representarà el milacre que haja conseguit el Primer Premi i, en acabant la representació es farà entrega dels Premis.

A les sèt de la vesprada dins del actes del VI Centenari de la mort de Sant Vicent Ferrer tindrà lloc el Concert del Centenari en la Plaça de la Mare de Deu.

A les nou de la nit en la Plaça de Manises, sopar de germanor organisat per la Junta Central Vicentina.

A les deu i mija de la nit Cantà d'Albaes del Centenari que recorrerà els llocs vicentins de la ciutat.

DIA 28 D’ABRIL (DUMENGE)

A les onze i mija del matí, concentració, en el punt a on s’alça l’Altar, de la comitiva per anar a l’Iglésia de Sant Nicolau Bisbe.

A les dotze del matí, tindrà lloc la SOLEMNE MISSA, oficiada en Llengua Valenciana, per nostre consiliari Mossén Antoni Corbí. Després de la missa, es cantaran els Gojos, i es donarà a besar la relíquia del Sant.

Acte seguit, en torn a l'una de la vesprada, s’iniciarà la SOLEMNE PROCESSÓ precedida pel Grup de Danses "La Faltriquera", per a portar l’Image del Sant a l’Altar del TOSSAL, la qual recorrerà el següent itinerari: Plaça de Sant Nicolau, Carrer d’En Roca, Carrers de Cadirers, Marsella, Plaça Sant Nicolau, Plaça Correu Vell, Carrer Àlvarez, Plaça Contes de Bunyol, Carrer de Cavallers, Plaça de Sant Jaume, Carrers de Baixà de Sant Miquel, Sant Donís, Alejandra Soler, Pinzón, Pintor Zariñena, Plaça Vicent Iborra, carrers Músic López Chavarri, Sant Miquel, Quart, Rei en Jaume, Moro Zeit, Carda, Bosseria al Tossal a on als acorts dels Himnes Regional i Nacional i en el dispar de traques i  focs d’artifici, s’entronisarà l’Image en el seu Altar.

Des de les cinc de la vesprada i fins a les huit de la nit, pels chiquets del quadro artístic, en l’entaulat de l’Altar, representació continuada del milacre titulat “Des del breçol de la caritat” original inèdit de N’Ampar Cabrera i Sanfélix.

A les nou de la nit, en l’entaulat de l’Altar espectàcul “Siscents anys d’història” a càrrec de la "A.C. Grup de danses ‘La Senyera’". En acabant l’acte sopar de germanor.

DIA 29 D’ABRIL (DILLUNS DE SANT VICENT)

A les onze del matí, en el punt a on s’alça l’Altar del TOSSAL, concentració de la comitiva que formarà part activa en la tradicional OFRENA DE FLORS al Sant i visita a la CASA NATALÍCIA DE SANT VICENT FERRER (pouet de Sant Vicent), que l’Honorable Clavariesa de les Festes Vicentines Ilma. Sra. Na Mariví Borrell i Alós, la JUNTA CENTRAL VICENTINA, i totes les ASSOCIACIONS VICENTINES i AUTORITATS, porten a efecte tots els anys.

A les cinc de la vesprada, representació continuada de l’ans mentat milacre, fins a les huit de la nit.

A les sèt de la vesprada, SOLEMNE PROCESSÓ GENERAL, que eixirà des de la Santa Iglésia Catedral, en el que participen l’Honorable Clavariesa de les Festes Vicentines, la JUNTA CENTRAL VICENTINA, i totes les ASSOCIACIONS VICENTINES i AUTORITATS.

Al voltant de les deu i mija de la nit última representació del milacre, en acabant es procedirà a la tradicional baixada de l’Image del Sant, als acorts dels Himnes Valencià i Espanyol, en el dispar de focs d’artifici. Seguidament trasllat en vehícul especial de l’Image per a portar-la al domicili del Clavari Major del 2020, En Víctor Manuel Segarra i Sanchis pel següent itinerari: TOSSAL, Sant Miquel, Sant Dionis, Alejandra Soler, Pere Bonfill, Túria, Quart, G.V. Ferran el Catòlic, G.V. Ramón i Cajal, Jesús, Beat Nicolau Factor, Asagador de les Monges, Manuel Simó, Cuenca.

DIA 30 D’ABRIL (DIMARTS)

A les sèt i mija de la vesprada es celebrarà una missa resada, en l’Iglésia Parroquial de Sant Nicolau Bisbe, en sufragi de les ànimes de tots els socis difunts de l’Associació del TOSSAL.

Los actos y horarios pueden sufrir variaciones por decisión de la Asociación organizadora.