L'Altar de Meliana vol oferir-nos este video fet en el conreu d'eixa població i especialment dels seus chiquets pel Patró del Regne de Valéncia